Ultrasonografia vs. CT dla podejrzanej kamicy nerkowej

Smith-Bindman i in. (Wydanie 18 września) dotyczy diagnozy kamicy nerkowej. Jednak ich pacjenci cierpieli z powodu bólu, objawu obturacyjnej miażdżycy, a nie prostej kamicy nerkowej. Metaanaliza2 podała czułość na poziomie 97% i swoistość 95% w wykrywaniu obturacyjnej miażdżycy moczowej za pomocą tomografii komputerowej (CT). Smith-Bindman i in. donoszą, że CT ma znacznie niższą czułość i swoistość dla kamicy nerkowej – odpowiednio 86% i 53%. W swoim artykule autorzy nie dostarczają obrazów ani dyskusji na temat kryteriów diagnostycznych do diagnozy kamieni, które pozwolą czytelnikowi zrozumieć tę anomalię. Zgodnie z kryteriami autorów (operacja lub przejście kamienia, aby pacjent był uznawany klinicznie za kamień), jeśli pacjent został prawidłowo zdiagnozowany jako mający kamień nerkowy, a kamień nie przeszedł, jak to często bywa, znalezienie w CT byłoby omyłkowo sklasyfikowane jako fałszywie dodatnie. Czy ten czynnik wyjaśni a ich wynik, że radiologowie zgłosili kamienie u 47% pacjentów, którzy zostali zaklasyfikowani jako bez kamienia ? W swoim badaniu Smith-Bindman i in. donoszą, że kohorty TG otrzymały dawki 14,1 mSv, o wiele większą ekspozycję niż w przypadku stosowania typowej techniki niskiej dawki (0,7 do 2,8 mSv) .2,3 Biorąc pod uwagę te informacje, autorzy potwierdzają ultrasonografię jako sposób zmniejszenie dawki nie jest przekonujące. Autorzy nie zajmują się głównymi zagadnieniami klinicznymi: które badanie – CT lub ultrasonografia – lepiej określa przeszkodę i lepszą terapię kierunkową? Inni respondenci uważają, że CT jest wyraźnie lepsze od ultrasonografii w tym zakresie. Phillip B. Shaffer, MD Mary P. Borgess, MD Riverside Methodist Hospital, Columbus, OH rr.com Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Smith-Bindman R, Aubin C, Bailitz J, i in. Ultrasonografia a tomografia komputerowa z pode jrzeniem kamicy nerkowej. N Engl J Med 2014; 371: 1100-1110 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Niemann T, Kollmann T, Bongartz G. Wydajność diagnostyczna niskiej dawki CT w wykrywaniu kamicy: metaanaliza. AJR Am J Roentgenol 2008; 191: 396-401 Crossref Web of Science Medline 3. Poletti PA, Platon A, Rutschmann OT, Schmidlin FR, Iselin CE, Becker CD. Protokół CT w niskiej dawce w porównaniu z dawką standardową u pacjentów z podejrzeniem klinicznym kolki nerkowej. AJR Am J Roentgenol 2007; 188: 927-933 Crossref Web of Science Medline 4. Ray AA, Ghiculete D, Pace KT, Honey RJ. Ograniczenia ultradźwięków w wykrywaniu i pomiarze kamieni moczowych. Urology 2010; 76: 295-300 Crossref Web of Science Medline 5. Lipkin ME, Preminger GM. Techniki obrazowania chorób kamieni i metody zmniejszania narażenia na promieniowanie. Urol Clin North Am 2013; 40: 47-57 Crossref Web of Science Medline Porównawcze badanie skuteczności ultrasonografii i CT dla podejrz enia kamicy nerkowej Smith-Bindman et al. zgłaszali brak istotnych różnic w powikłaniach związanych z nieudanymi lub opóźnionymi diagnozami. Na wynik ten mógł wpłynąć projekt, który nie był jednakowo zrównoważony w stosunku do wszystkich dziedzin na kontinuum pragmatyczno-objaśniającym1 (np. Ultrasonografia oparta na wytycznych versus CT stosowana zgodnie z lokalnymi standardami). Ten brak równowagi mógł przyczynić się do wysokiej dawki promieniowania 14,1 ? 9,1 mSv w grupie CT. Ekspozycje można ograniczyć do mniej niż 3 mSv, postępując zgodnie z zaleceniami zalecanymi przez American College of Radiology2 lub wynikami wcześniejszej metaanalizy 3 badań niskodawkowych. W przeciwieństwie do protokołu badania (ClinicalTrials.gov number, NCT01451931), 7 do 8% pacjentów biorących udział w badaniu było na wysokim ryzyku dla innych chorób, co prawdopodobnie przyczyniło się do wysokiej dawki promieniowania. Wykluczenie otyłych pacjentów świadczy o l ekceważeniu kluczowej kwestii rosnącej częstości występowania otyłości.4 Ponadto, biorąc pod uwagę wysoki współczynnik przenikania do CT (40,7% w grupie ultrasonograficznej w punkcie opieki i 27,0% w grupie ultrasonografii radiologicznej), ważne byłoby wiedzieć, kiedy CT wpłynęło na zmianę wyboru leczenia. Taka analiza na podstawie protokołu może prowadzić do konkretnych wytycznych dotyczących tego, kiedy należy rozważyć CT po początkowym zastosowaniu ultrasonografii. Marc Dewey, MD Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Niemcy de Peter Schlattmann, MD, Ph.D. Uniwersytet im. Friedricha-Schillera Jena, Jena, Niemcy Dr Dewey zgłasza otrzymywanie wsparcia od GE Healthcare, Bracco, Guerbet i Toshiba Medical Systems; opłaty wykładowe od Toshiba Medical Systems, Guerbet, CMR Academy Berlin i Bayer (Schering-Berlex); i jako konsultant dla Guerbeta i jako jeden z głównych badaczy wieloośrodkowych badań (CORE-64 i 320) koronarografii angiografi i CT sponsorowanych prze [podobne: endokrynolog Wrocław, leczenie, dermatolog warszawa ]

[więcej w: ginekolog na nfz wrocław, przeglądarka skierowań, olej ryżowy na włosy ]