Kryptogenny udar i migotanie przedsionków

EMBRACE (30-dniowy pasek monitorowania zdarzeń sercowych do rejestrowania migotania przedsionków po niedokrwieniu mózgu) opracowany przez Gladstone a i jego współpracowników1 oraz badanie CRYSTAL AF (udar kryptogenny i podstawowy AF) przeprowadzone przez Sannę i współpracowników2 (oba w wydaniu z 26 czerwca) ważna kwestia przedłużonego monitorowania wykrywającego migotanie przedsionków po udarze. Ponieważ jednak oba badania obejmowały monitorowanie po wystąpieniu udaru, nie można ustalić kierunku przyczynowości (tj. Migotania przedsionków prowadzącego do udaru w porównaniu z udarem prowadzącym do migotania przedsionków). Istotnie, arytmie i zwiększona śmiertelność odnotowano po zawale wyspowym, szczególnie po prawej stronie. [3]. W tych badaniach dalsze stratyfikowanie według lokalizacji zmiany może być pouczające. <!–more–> Brian Silver, MD  Szpital Rhode Island, Providence, RI  edu  Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów zwiÄ  …zanego z tym pismem.  4 Referencje1. Gladstone DJ, Spring M, Dorian P, et al. Migotanie przedsionków u pacjentów z udarem kryptogennym. N Engl J Med 2014; 370: 2467-2477  Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline  2. Sanna T, Diener HC, Passman RS, i in. Udar kryptogenny i leżące u jego podstaw migotanie przedsionków. N Engl J Med 2014; 370: 2478-2486  Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline  3. Abboud H, Berroir S, Labreuche J, Orjuela K., Amarenco P. Zajęcie wyspowe w zawałach mózgu zwiększa ryzyko arytmii serca i śmierci. Ann Neurol 2006; 59: 691-699  Crossref Web of Science Medline  4. Colivicchi F, Bassi A, Santini M, Caltagirone C. Prognostyczne implikacje prawostronnego uszkodzenia wyspowego, zaburzenia autonomicznego serca i arytmie po ostrym udarze niedokrwiennym. Stroke 2005; 36: 1710-1715  Crossref Web of Science Medline  Artykuły Gladstone i in. i Sanna i in. wykazują wyższą częstość występowania migotania przedsionków wykrytą za pomocÄ  … przedłużonego monitorowania niż przez 24 godziny monitorowania u pacjentów z udarem kryptogennym. W towarzyszącym artykule redakcyjnym Kamel1 zaleca, aby większość pacjentów z udarem kryptogennym przechodziła kilkutygodniowy monitoring rytmu. Głównym ograniczeniem tych badań jest jednak to, że nie obejmowały one grupy kontrolnej pacjentów, którzy nie mieli wcześniejszego udaru.  Częstość występowania migotania przedsionków wzrasta; występuje u 3,7 do 4,2% osób w wieku od 60 do 70 lat oraz u 10 do 17% osób w wieku 80 lat lub starszych.2 Ponadto w obu artykułach częstość występowania nadciśnienia i cukrzycy – czynniki ryzyka migotania przedsionków – były podobne do tych w populacji USA zgodnie z danymi z National Health and Nutrition Examination Survey.3  Zanim dojdziemy do wniosku, że częstsze występowanie migotania przedsionków zdiagnozowane za pomocą długotrwałego monitorowania u pacjentów z wcześniejszym udarem kryptogennym wymaga stoso  wania leczenia przeciwzakrzepowego, musimy wiedzieć, czy częstość występowania migotania przedsionków wykrywana za pomocą długotrwałego monitorowania jest większa niż częstość występowania wśród osoby, które nie przeszły udaru.  Stephen DH Malnick, MB, BS  Marina Somin, MD  Sorel Goland, MD  Kaplan Medical Center, Rehovot, Izrael  netto  Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.  3 Referencje1. Kamel H. Monitorowanie rytmu serca w celu oceny udaru kryptogennego. N Engl J Med 2014; 370: 2532-2533  Full Text Web of Science Medline  2. Zoni-Berisso M, Lercari F, Carazza T, Domenicucci S. Epidemiologia migotania przedsionków: perspektywa europejska. Clin Epidemiol 2014; 6: 213-220  Crossref  3. Beltran-Sanchez H, Harhay MO, Harhay MM, McElligott S. Częstość i trendy zespołu metabolicznego w dorosłej populacji USA, 1999-2010. J Am Coll Cardiol 2013; 62: 697-703  Crossref Web of Science Medline  Odpowiedź  Dr Gladstone i   jego koledzy odpowiadają: W odniesieniu do komentarzy Silver a: migotanie przedsionków wykryte po udarze może mieć charakter przyczynowy lub incydentalny, może mieć charakter prekursorski lub nowy. Nasze badanie nie miało na celu rozwiązania tego konkretnego problemu przyczynowego, ale miało na celu znalezienie lepszego sposobu wykrywania migotania przedsionków u starszych pacjentów z udarem kryptogennym – populacją, w której często podejrzewa się napadowe migotanie przedsionków, szczególnie u osób z nadciśnieniem tętniczym, powiększenie lewego przedsionka lub obrazowanie zatorowe w wielu naczyniowych obszarach mózgu. Pomysł, że niektóre przypadki migotania przedsionków mogą być konsekwencją, a nie przyczyną udaru mózgu (z powodu zakłóceń określonych obszarów mózgu związanych z regulacją autonomiczną, takich jak izolacja lub z powodu ostrej ogólnoustrojowej reakcji zapalnej) jest interesującą hipotezą, że uzasadnia dalsze badania.1,2 Jed  nak w naszym bada [hasła pokrewne: leczenie żylaków, dobry kardiolog, leczenie pod mikroskopem ]
[przypisy: olx myślenice, hashimoto objawy psychiczne, inteligencja niższa niż przeciętna ]