Kontrolowany test subalicylanu bizmutu u niemowląt z ostrą wodnistą chorobą biegunkową

Subsalicylan bizmutu jest powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych od ponad 75 lat jako bezobsługowe leczenie biegunki1, ale dopiero niedawno jego skuteczność i bezpieczeństwo zostały ocenione w kontrolowanych badaniach klinicznych. Kontrolowane badania wskazują, że takie leczenie jest skuteczne i zapobiega biegunce podróżnych2. DuPont i wsp. 3 wykazali, że subsalicylan bizmutu zmniejszał częstość nieformowanych stolców, zwiększał konsystencję stolca i zmniejszał częstotliwość mdłości i skurczów brzucha u amerykańskich studentów mieszkających w Meksyku. Steinhoff i wsp. [4] stwierdzili, że bizmut ma korzystny wpływ na wirusowe zapalenie żołądka i jelit wywołane przez lek Norwalk. Bizmut był również z powodzeniem stosowany w leczeniu przewlekłej nieswoistej biegunki u niemowląt5. Niedawno Soriano-Brucher i wsp. [6] wykazali, że subsalicylan bizmutu w dawce 100 mg na kilogram masy ciała dziennie zmniejszał czas trwania i częstość nieformowanych stolców u dzieci z ostrą biegunką, w porównaniu z placebo. W tym badaniu leczenie zazwyczaj obejmowało płyny dożylne, nawet dla umiarkowanie odwodnionych pacjentów. Co więcej, żywność (głównie jako rozcieńczona formuła mleka) była najpierw oferowana pacjentom dopiero późno w trakcie leczenia. Pozostaje pytanie, czy subsalicylan bizmutu jest skuteczny, jeśli zostanie włączony do standardowego leczenia zastępczego płynem drogą doustną i wczesnego wprowadzenia łatwo przyswajalnej żywności o wysokiej kaloryczności. Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane placebo, randomizowane badanie z podwójną ślepą próbą, aby ocenić salicylan bizmutu (100 lub 150 mg na kilogram na dzień) jako uzupełnienie doustnej terapii nawadniającej u niemowląt z ostrą wodnistą biegunką.
Metody
Badana populacja
Chłopcy przywiezieni do jednostki nawodnienia doustnego (Instituto Nacional de Salud del Nino, Lima, Peru) w leczeniu ostrej biegunki od stycznia 1990 r. Do marca 1991 r. Byli uprawnieni do tego badania, jeśli mieli 3 do 59 miesięcy i zdali trzy lub więcej wodnistych stolców w ciągu ostatnich 24 godzin. Zbadano jedynie pacjentów płci męskiej, aby zapewnić dokładne pobranie stolca. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli mieli krew w stolcu (przy przyjęciu lub w ciągu następnych 24 godzin), mieli biegunkę przez ponad pięć dni, otrzymali antybiotyki lub leki przeciwbiegunkowe lub jakiekolwiek leczenie kwasem acetylosalicylowym w ciągu 72 godzin przed wstęp, miał kliniczne dowody innej choroby wymagającej antybiotykoterapii (przy przyjęciu lub w ciągu następnych 24 godzin), miał ciężkie niedożywienie (<60 procent wartości dla 50. percentyla dla wagi dla wieku zgodnie z tabelami Narodowego Centrum Zdrowia Statistics7), miał alergię na salicylan lub bizmut, lub był karmiony wyłącznie piersią. Świadoma zgoda została uzyskana od rodziców każdego dziecka. Protokół badania został zatwierdzony przez komitety badawcze i etyczne Universidad Peruana Cayetano Heredia, Instituto Nacional de Salud del Nino oraz Johns Hopkins Committee on Human Volunteers.
Wielkość próbki
Wielkość próby została obliczona na podstawie danych pochodzących z badania peruwiańskich dzieci z ostrą biegunką8. Średnia objętość stolca (. SD) w tym badaniu wynosiła 151 . 95 ml na kilogram
[więcej w: echo serca poznań, gastromed garwolin, hashimoto objawy psychiczne ]