Ebola Virus Disease w Afryce Zachodniej – pierwsze 9 miesiecy

Zespół do reagowania na ebolę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (wydanie z 16 października) przewidywał, że obecna epidemia wirusa Ebola zażąda około 20 000 połączonych przypadków na początku listopada 2014 r., Zakładając brak zmian w środkach kontroli stosowanych w Afryce Zachodniej. Zagrożenie, jakie Ebola stwarza dla zdrowia publicznego oraz podstaw społecznych, ekonomicznych i związanych z bezpieczeństwem, może się pogorszyć, jeśli wybuchnie wtórna epidemia w regionie. Od czerwca 2014 r. W pobliżu Ghany dotknięta została poważna epidemia cholery, która od 12 września wywoływała 12 622 przypadki. Obecne strefy cholery i eboli są oddzielone wybrzeżem Kości Słoniowej, częstym przejściem dla osób dojeżdżających do pracy w Afryce Zachodniej. Aby skutecznie kontrolować epidemie cholery, niezbędne są wyspecjalizowane ośrodki leczenia, dostęp do wody pitnej, urządzenia sanitarne i świadomość higieny społeczności. Jednak w obszarach dotkniętych epidemią Ebola jednostki kwarantannowe są przytłoczone, wiele zakładów opieki zdrowotnej po dezintegracji jest zaniepokojonych przez pracowników, którzy obawiają się skażenia wirusowego, a coraz bardziej niebezpieczne jest prowadzenie kampanii uświadamiających z powodu przemocy wobec pracowników służby zdrowia i humanitarnych oskarżanych o szerzenie się Ebola. Podobnie, zaniedbanie szybkiej kontroli tej epidemii cholery w Ghanie może mieć nieprzewidywalne, ale potencjalnie katastrofalne konsekwencje. Dr Stanisław Rebaudet, Ph.D. Pomoc Publique-Hôpitaux de Marseille, Marsylia, Francja Sandra Moore, MS, MPH Dr Renaud Piarroux, doktor nauk medycznych Uniwersytet Aix-Marseille, Marsylia, Francja renaud. -hm.fr Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. WHO Ebola Response Team Epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej – pierwsze 9 miesięcy epidemii i prognozy na przyszłość. N Engl J Med 2014; 371: 1481-1495 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Wybuch cholery w Afryce Zachodniej i Środkowej: aktualizacja regionalna, 2014 r. (Tydzień 35). Nowy Jork: UNICEF (www.unicef.org/cholera/files/Cholera_regional_update_W35_2014_West_and_Central_Africa.pdf). Zespół reagowania na ebolę WHO opisuje epidemiologię wirusa Ebola (EVD) w Afryce Zachodniej, wykorzystując anonimowe dane na temat pacjentów generowane z obserwacji EVD w wielu krajach. Dane te dokumentują profil demograficzny pacjentów z EVD, ich czynniki ryzyka i przebieg ich choroby. Z przykrością informujemy, że WHO nie udostępnia publicznie tego zbioru danych ani nie udostępnia interfejsu do wyodrębniania spersonalizowanych tabel. Takie udostępnianie danych mogłoby przyspieszyć odkrywanie kluczowych czynników w epidemii i może dać wgląd w gospodarcze i demograficzne przyczyny wybuchu epidemii. Umożliwiłoby to również lepszą ocenę możliwych scenariuszy k ontrolnych. Aktualne modele transmisji EVD11,2 są sparametryzowane przy użyciu przestarzałych danych z dużo mniejszych ognisk Środkowoafrykańskich, co ogranicza ich zastosowanie w Afryce Zachodniej. Niektóre zestawy danych na poziomie pacjenta zebrane w czasie epidemii w Afryce Zachodniej są już publicznie dostępne3, a niektórzy dostawcy telefonów komórkowych wydali zapisy połączeń telefonicznych, aby pomóc przewidzieć rozprzestrzenianie się EVD.4 Zachęcamy WHO do przyjęcia tych praktyk i udostępniania tych danych ze wszystkimi naukowcami, którzy chcą pożyczyć swoje umiejętności, aby pomóc w powstrzymaniu tej tragedii. Stéphane Helleringer, Ph.D. Mailman School of Public Health, Columbia University, Nowy Jork, NY edu Karen A. Grépin, Ph.D. New York University, New York, NY Andrew Noymer, Ph.D. University of California, Irvine, Irvine, CA. Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Rivers CM, Lofgren ET, Marathe M, Eubank S, Lewis BL. Modelowanie wpływu interwencji na epidemię wirusa Ebola w Sierra Leone i Liberii. PLOS Currents Outbreaks 2014 16 października (Epub przed wydrukiem). 2. Oszacowanie przyszłej liczby przypadków w epidemii wirusa Ebola – Liberia i Sierra Leone, 2014-2015. MMWR Surveill Summ 2014; 63: Suppl 3: 1-14 3. Gire SK, Goba A, Andersen KG, i in. Obserwacja genomiczna wyjaśnia pochodzenie wirusa Ebola i jego transmisję podczas epidemii w 2014 roku. Science 2014; 345: 1369-1372 Crossref Web of Science Medline 4. Wesołowski A, Buckee CO, Bengtsson L, Wetter E, Lu X, Tatem A. Komentarz: zawierający epidemię wirusa Ebola: potencjał i wyzwanie związane z danymi sieci komórkowej. PLOS Currents Outbreaks 2014 29 września (Epub przed drukiem). Odpowiedź Autor odpowiada: WHO otrzymuje dane pacjenta na temat EVD od ministerstw zdrowia dotkniętych krajów, które są właścicielami danych. Po rozmowach z zewnętrznymi grupami badawczym i iw okre [hasła pokrewne: Gastrolog, stomatolog legnica, dermatolog warszawa ]

[przypisy: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, leczenie eboli, zespol sweeta ]